ดูหนัง The Perfect Score (2004) 6 โจ๋แสบ มือแซงค์เหนือเมฆ