ดูหนัง The Philadelphia Experiment (1984) - ทะลุมิติเรือมฤตยู