ดูหนัง Dark City (1998) เมืองเปลี่ยนสมอง มนุษย์ผิดคน